Izvanredna skupština

Izvanredna Skupština Kluba saziva se za dan 09.08.2022.g. u 13.sati, u Zagrebu, caffe bar Sherlock , Melengradska ul. 1.

Dnevni red Skupštine je: 1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova, te utvrđivanje kvoruma 2. Razmatranje svih točaka dnevnog reda sa Skupštine od 01.12.21. 3. Izmjena Statuta 4. Razno

Pozivaju se članovi Kluba da sudjeluju u radu Skupštine i koriste se pravom glasa. Pravo Sudjelovanja na Skupštini i korištenje pravom glasa može ostvariti onaj član Kluba koji je uplatio članarinu za tekuću godinu do 01.04.2022.g.

Prvo proljetno druženje & jedrenje

Zaplovite s nama u 2022…

Pozivamo vas na prvo proljetno klupsko druženje u srijedu, 6.4. od 19h u bistrou Vještica na Zagrebačkom Gornjem gradu.

Organiziramo i prva proljetna vikend jedrenja u Crikvenici po klupskim cijenama.

Datumi: 8 – 10.4. & 15 – 17.4.

Jedrilica: Beneteau First 210

Skiper: Elvis – 091 5451 531

Jedrimo dalje…

Dobro More ima novog predsjednika…

Prošli tjedan imali smo izbornu skupštinu na kojoj smo (jenoglasno;) izabrali novog predjsednika. Novi komandant je Marijan Novak.

Pozivamo vas i ove srijede, 7.12. u bistro Vještica na Gornjem gradu da proslavimo Svetog Nikolu i počnemo s planovima za neka sljedeća jedrenja…

Presidente:)…